Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej (w celu ponownego wykorzystania), niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.).

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

1.    Informacje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie (dalej PSSE we Włodawie) oraz udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej:

1)   Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej  PSSE we Włodawie oraz udostępnioną w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:

a)      źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  PSSE we Włodawie (URL)”;

b)       czasu wytworzenia informacji przez PSSE we Włodawie (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji);

c)       czasu pozyskania informacji publicznej z PSSE w Włodawie.

2)   Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z PSSE we Włodawie materiału w zmienionej formie.

3)    PSSE we Włodawie nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.

4)   PSSE www nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

2.    Informacje przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

1)        Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje
na wniosek w przypadku, gdy:

a)    informacja publiczna nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE we Włodawie, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania,

b)   wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla niej określone.

2)        Do ponownego wykorzystywania informacji publicznej przekazanej na wniosek mają zastosowanie warunki określone w ust. 1, przy czym w miejscu adresu strony internetowej należy wskazać datę oraz sygnaturę sprawy, które znajdują się w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

3)        Każdorazowo przy przekazywaniu informacji publicznej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej PSSE we Włodawie może określić inne warunki jej ponownego  wykorzystywania, z uwzględnieniem art. 23b ustawy o  dostępie do  informacji  publicznej.

3.    Opłaty

Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania może zostać nałożona opłata, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Załączniki

Wniosek_o_ponowne_wykorzystanie_informacji_publicznej.doc


 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-21 13:32:36
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2017-02-20 14:43:23
Odsłon: 1006
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.