Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych

Nazwa komórki Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych
Adres Aleja J.Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
Dodatkowe informacje

Do zadań Stanowiska ds. Pracowniczych i Socjalnych należy w szczególności:


1) opracowywanie dokumentów (statuty, regulaminy, zarządzenia) regulujących organizację wewnętrzną Stacji,
2) planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych, rekrutacja, dobór i rozmieszczenie kadr,
3) prowadzenie spraw osobowych pracowników Powiatowej Stacji, w tym przygotowywanie spraw rentowych i emerytalnych,
4) prowadzenie statystyki danych kadrowych w zakresie zwalnianych i zatrudnianych pracowników,
5) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu zatrudniania, czasu pracy, ruchu kadrowego, wynagrodzeń,
6) prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych: wypoczynkowych, szkoleniowych, okolicznościowych, bezpłatnych, okresów składkowych i nieskładkowych pracowników, badań profilaktycznych pracowników oraz innych wymaganych ewidencji,
7) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Powiatowej Stacji,
8) sporządzanie informacji o zatrudnianych w Powiatowej Stacji osobach niepełnosprawnych dla potrzeb Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
9) obliczanie okresu zatrudnienia w celu przyznania dodatku za wieloletnią pracę, przyznania nagrody jubileuszowej, ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego,
10) wydawanie upoważnień dla pracowników Powiatowej Stacji oraz prowadzenie stosownych ewidencji,
11) prowadzenie spraw dotyczących podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników,
12) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania w Powiatowej Stacji pracowników w ramach prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego i staży dla bezrobotnych,
13) współpraca ze szkołami i uczelniami w zakresie organizacji praktyk dla uczniów i studentów,
14) prowadzenie spraw dotyczących rozkładu czasu pracy oraz nadzór i kontrola nad dyscypliną pracy,
15) prowadzenie spraw związanych z ocenianiem, wyróżnianiem i nagradzaniem oraz odpowiedzialnością porządkową pracowników Powiatowej Stacji,
16) powadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, wydawanie legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych oraz zaświadczeń potwierdzających status pracowników,
17) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Stacji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez:
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-13 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 790
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.