KOMUNIKAT dotyczący wprowadzania na rynek produktów mięsnych i produktów rybołówstwa wędzonych tradycyjnie po 3 września 2014 r.

435353535534.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Dodany przez: Szeliga Sebastian
Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-29 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 15757
Dziennik zmian

Ostrzeżenie publiczne : Produkt skażony niebezpiecznym dla zdrowia i życia alkoholem metylowym

Ostrzeżenie publiczne

 

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.

 

 

 

 

W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina, że spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia, nawet w butelkach łudząco przypominających oryginalne produkty, może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć.
Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego wynosi od 4 do 15 ml. Dawka śmiertelna, minimalna to tylko 30 ml. W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość, wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyśpieszony, głęboki. Występują nudności, wymioty i bóle brzucha. Następują: spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca oraz zaburzenia widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Dodany przez: Szeliga Sebastian
Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-26 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 15765
Dziennik zmian

RZUĆ DYMKA Kampania edukacyjno - informacyjna

 RZUĆ DYMKA  Kampania edukacyjno - informacyjna

 

W Polsce pali blisko co czwarta kobieta. Z każdym jednym „dymkiem” do jej organizmu dostają się: aceton, cyjanowodór, arsen, amoniak, tlenek węgla, metanol, butan… w sumie ponad 4 tysiące substancji smolistych, w tym ponad 40 rakotwórczych!

Palenie tytoniu jest silnie powiązane z nowotworami płuc, krtani, gardła, przełyku, jamy ustnej, żołądka, nerek, pęcherza moczowego, trzustki, wątroby, szyjki macicy… U  palących wzrasta ryzyko chorób układu oddechowego, układu krążenia, a także powstania wrzodów żołądka i upośledzenia płodności. Wraz z utratą zdrowia, pogarsza się również wygląd. Skóra traci jędrność i elastyczność. Palenie przyspiesza powstawanie zmarszczek, sprzyja  pojawianiu się przebarwień i kamienia na zębach, nieświeżego oddechu czy żółknięciu palców.
Czas na zmianę!

Pomoc w rzuceniu palenia uzyskasz dzwoniąc na numer
Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym:
801 – 108 – 108
Odwiedź też stronę internetową: jakrzucicpalenie.pl i dowiedz się więcej na temat uzależnienia od wyrobów tytoniowych.

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię edukacyjno- informacyjną skierowaną do kobiet, które palą tytoń.
Kampania jest elementem Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018.

Celem kampanii jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucenia palenia oraz ukazanie korzyści z życia bez nałogu.

W ramach zaplanowanych działań ukażą się artykuły w prasie i Internecie, został przygotowany banner internetowy oraz spot, który w dniach 5-19 września br. będzie wyświetlany na monitorach LCD w środkach transportu publicznego w 17 wybranych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Szczecinie, Lublinie, Częstochowie, Gdyni, Białymstoku, Toruniu, Poznaniu i w Kielcach.

 

 
 
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Dodany przez: Szeliga Sebastian
Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-12 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 15754
Dziennik zmian

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria

infoebola.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Dodany przez: Szeliga Sebastian
Data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 15731
Dziennik zmian

Kąpieliska komunikat nr 7

kom_komp_nr7.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Dodany przez: Szeliga Sebastian
Data ostatniej modyfikacji: 2014-08-22 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 15761
Dziennik zmian

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone oraz Nigerii w związku z epidemią gorączki Ebola

Opracowano na podstawie materiałów WHO z 6 sierpnia 2014 r.

WHO informuje o utrzymującej się epidemii gorączki krwotocznej Ebola w krajach Afryki Zachodniej.
Do dnia 4 sierpnia 2014 r. w Gwinei, Sierra Leone i Liberii odnotowano łącznie 1711 zachorowań, w tym 932 śmiertelnych, przy czym w okresie od 2 sierpnia do 4 sierpnia odnotowano łącznie 108 nowych zachorowań (w Gwinei 10, w Sierra Leone 45, Liberii  48, Nigerii  5).
Obecnie transmisja wirusa utrzymuje się na terenie obszarów wiejskich i podmiejskich, w szczególności w okolicy stolic Gwinei Conakry, Sierra Leone Freetown oraz Liberii Monrovia oraz na terenach powiatów wzdłuż granic ww. trzech państw.
Liczba zachorowań zawiera zarówno przypadki potwierdzone laboratoryjnie, prawdopodobne jak i podejrzane, jest to więc liczba, która może ulec zmianie, gdyż dane epidemiologiczne nt. przypadków ulegają ciągłej aktualizacji.

W Gwinei odnotowano łącznie 495 zachorowań, w tym 363 śmiertelne.
W Liberii odnotowano łącznie 516 przypadków, w tym 282 śmiertelne.
W Sierra Leone wystąpiło łącznie 691 zachorowań, w tym 286 śmiertelnych.
W Nigerii wystąpiło łącznie 9 przypadków, w tym 1 śmiertelny.

WHO potwierdza, że sytuacja epidemiologiczna w regionie jest poważna, w szczególności w Sierra Leone i Liberii, gdzie po pierwotnym okresie niskiej zachorowalności obecnie liczba przypadków wzrasta.
Nie odnotowano przypadków zachorowań wśród podróżnych powracających z ww. trzech krajów do Europy.

Ministerstwa Zdrowia Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, a także Togo i Ghany wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia oraz innymi organizacjami kontynuują działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na gorączkę Ebola.
W ostatnich dniach odbyło się spotkanie Dyrektora Generalnego WHO z wysokimi przedstawicielami państwa regionu Afryki Zachodniej (tj. Gwinei, Sierra Leone, Liberii, a także sąsiadującym Wybrzeżem Kości Słoniowej). Efektem spotkania było podpisanie dokumentów, w których kraje te zobowiązują się do wdrożenia kolejnych bardziej restrykcyjnych środków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzenianie się epidemii Ebola w regionie, w szczególności: wprowadzenia izolacji określonych obszarów wraz z zapewnieniem zapasów dla ich mieszkańców, wzmożenia działań transgranicznych, wprowadzenia obowiązku pochówku ciał zgodnie z obowiązującymi przepisami zdrowotnymi, wzmocnienie opieki medycznej i diagnostyki laboratoryjnej oraz wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego, poprawa profilaktyki i kontroli zakażeń we wszystkich  placówkach ochrony zdrowia.

W chwili obecnej czynnikami, które utrudniają opanowanie epidemii gorączki Ebola na terenie Gwinei, Sierra Leone i Liberii są:
-   rozległość obszaru, na którym utrzymuje się transmisja wirusa oraz znajdują się źródła zakażenia,
- lokalne uwarunkowania kulturowe i religijne np. tradycja pochówku zwłok osób zmarłych wymagająca bezpośredniego kontaktu uczestników pogrzebu  z ciałem osoby zmarłej,
-  nasilony przepływ osób pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz przez granice trzech ww. państw.

Sytuację epidemiologiczną gorączki Ebola w krajach Afryki Zachodniej przedstawia mapa:

 

Źródło: ECDC

W chwili obecnej WHO i ECDC określają ryzyko zachorowania osób podróżujących na teren Gwinei i państw sąsiadujących jako niskie, z uwagi na fakt, iż przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej.

Zgodnie z zaleceniami WHO podróżujący powinni:
• unikać wszelkich kontaktów z osobami zakażonymi (chorymi lub ciałami osób zmarłych),
• unikać wszelkich kontaktów z dzikimi zwierzętami (w szczególności z małpami, gatunkami leśnych antylop, gryzoniami, nietoperzami), również z ciałami padłych zwierząt,
• nie spożywać mięsa dzikich zwierząt,
• dokładnie myć i obierać warzywa oraz owoce przed ich spożyciem,
• przestrzegać zasad higieny rąk,
• stosować zabezpieczenia podczas kontaktów płciowych,
• zrezygnować z odwiedzania miejsc bytowania nietoperzy (np. jaskiń, kopalni, schronów).
Biorąc jednak powyższe pod uwagę, zaleca się osobom podróżującym w rejony występowania gorączki krwotocznej Ebola, zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności, w tym również rozważenie możliwości przełożenia podróży na inny termin.

Więcej informacji nt. bieżącej sytuacji w Gwinei, Liberii i Sierra Leone dostępnych jest tu:
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news.html
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/index.aspx
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/guinea/index.html

Gorączka krwotoczna Ebola jest powodowana przez wirusy z rodziny Filoviridae. Jest to choroba występująca rzadko, jednakże charakteryzująca się bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą ponad 90%. Rezerwuar wirusów jest nieznany. Istnieje hipoteza mówiąca, że rezerwuarem wirusa Ebola są nietoperze owocożerne.
Epidemie i przypadki gorączki krwotocznej Ebola występowały dotychczas głównie w Afryce. Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny, w tym także do Europy np. wraz z powracającymi osobami zakażonymi w okresie inkubacji choroby.
Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej, a także drogą kropelkową. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze. Po okresie inkubacji trwającym w przypadku Ebola od 2 do 21 dni pojawiają się objawy grypopodobne (gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, bóle gardła, osłabienie), które bardzo szybko nasilają się. Następnie pojawia się biegunka, wymioty, bóle brzucha, niekiedy wysypka, zaczerwienie oczu oraz objawy krwotoczne (krwawienia zewnętrzne i wewnętrzne).  Choroba może doprowadzić do śmierci.

Nie ma specyficznego leczenia, ani szczepionki przeciwko gorączkom krwotocznym Ebola. Brak skutecznego leczenia i duża zakaźność wirusów wymusza stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przez osoby kontaktujące się lub opiekujące osobą zakażoną lub chorą (np. szczególne warunki izolacji, środków ochrony osobistej).

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia choroby gorączkowej po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza informując o przebytej podróży.

W celu uzyskania profesjonalnej porady lekarskiej o chorobach zakaźnych występujących w tym regionie, należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 4 - 6 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w ww. krajach znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Polak za granicą”.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Dodany przez: Szeliga Sebastian
Data ostatniej modyfikacji: 2014-08-11 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 15901
Dziennik zmian

Kąpieliska komunikat nr 6

kom_komp_nr6.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Dodany przez: Szeliga Sebastian
Data ostatniej modyfikacji: 2014-08-08 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 15761
Dziennik zmian

Kąpieliska komunikat nr 5

kom_komp_nr5.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Dodany przez: Szeliga Sebastian
Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-25 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 15755
Dziennik zmian

Kąpieliska komunikat nr 4

kom_komp_nr4.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Dodany przez: Szeliga Sebastian
Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-17 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 15738
Dziennik zmian

Kąpieliska komunikat nr 3

kom_komp_nr3.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Dodany przez: Szeliga Sebastian
Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-11 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 15761
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.