Bezpieczny i zdrowy wypoczynek zimowy 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje, iż w związku z rozpoczęciem ferii zimowych, została zainaugurowana akcja „Bezpieczny i zdrowy wypoczynek zimowy 2017”. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w tym szczególnym okresie a także zwrócenie uwagi na istotę dbania o własne zdrowie. W ramach powyższej inicjatywy pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie będą prowadzili kontrole stanu sanitarnego organizowanego wypoczynkuzimowego, które będąpołączone z działaniami edukacyjnymi z zakresu promocji zdrowia. Tematyka powyższych działań będzie obejmowała:  przestrzeganie higieny osobistej mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym, przestrzeganie higieny wypoczynku, dbanie o aktywność fizyczną i prowadzenie zdrowego stylu życia, profilaktykę chorób zakaźnych (meningokoki, grypa, rotawirusy), zapobieganie uzależnieniom (tytoń, alkohol, dopalacze), zapobieganie zakażeniom wirusem HIV, profilaktykę zatruć pokarmowych, bezpieczeństwo podczas ferii zimowych oraz inne tematy prozdrowotne wynikające z bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotkami dostępnymi poniżej:

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->„Organizujesz zimowisko?”

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->„Zimowe dni”

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->„Bezpieczne zimowisko”

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-03 13:44:54
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2017-02-03 13:44:54
Odsłon: 333
Dziennik zmian

WIRUS GRYPY PTAKÓW A(H5N8)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-03 13:44:07
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2017-02-03 13:44:07
Odsłon: 364
Dziennik zmian

Szkolenie Bieg po zdrowie

Informacja ze szkolenia

dla koordynatorów oraz realizatorów nowego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”

 

W dniu 09.01.2017 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie odbyło się szkolenie inaugurujące I edycję programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”, skierowane do koordynatorów i realizatorów szkolnych. Inicjatorem przedsięwzięcia było stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.  

W trakcie szkolenia przedstawiono założenia i cele programu a także omówiono wytyczne do realizacji I edycji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu a także materiały programowe.

Na terenie powiatu włodawskiego do realizacji programu „Bieg po zdrowie” przystąpiły następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włodawie;

- Szkoła Podstawowa Nr 3 we Włodawie;

- Szkoła Podstawowa w Orchówku;

- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku.

„Bieg po zdrowie” to nowy program edukacji antytytoniowej, skierowany do uczniów IV klasy szkoły podstawowej oraz ich rodziców. W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się I edycja powyższej interwencji, która obejmie swoim zasięgiem 20 % szkół podstawowych w Polsce. Program składa się z cyklu 6 zajęć, prowadzonych zróżnicowanymi metodami aktywizującymi, dostosowanymi do wieku uczestników a także 2 spotkań z rodzicami i ewaluacji. Do realizacji interwencji przygotowano bogato zilustrowane materiały (podręcznik dla nauczyciela, zeszyty ćwiczeń dla uczniów, ulotki informacyjne dla rodziców, pakiet 6 plakatów oraz cykl filmów edukacyjnych z ekspertami, skierowanych zarówno do dzieci w wieku 9-10 lat, które stanowią grupę docelową oraz do ich rodziców. Materiały można pobrać pod następującym adresem: http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?news=357

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-03 13:42:49
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2017-02-03 13:42:49
Odsłon: 353
Dziennik zmian

Nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”

Nowy program antytytoniowej edukacji  zdrowotnej „Bieg po zdrowie”

W roku szkolnym 2016/2017 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie przystąpiła do realizacji I edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”, którego organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny. Adresatami powyższej interwencji są uczniowie w wieku 9-10 lat, uczęszczający do IV klasy szkoły podstawowej a także ich rodzice i kadra pedagogiczna placówek oświatowych. Patronat honorowy nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka, Minister Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.

Głównym celem programu jest:

  opóźnienie lub zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży;

pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego; 

zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

W I edycji programu weźmie udział 20% szkół podstawowych w całej Polsce. W powiecie włodawskim uczestnictwo w interwencji zadeklarowały: Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włodawie, Szkoła Podstawowa Nr 3 we Włodawie, Szkoła Podstawowa w Orchówku oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku.

Program składa się z 6 zajęć, które będą przeprowadzane w odstępie dwutygodniowym. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów IV klasy szkoły podstawowej – Natalia i Kuba. W zaproponowanych scenariuszach zajęć wykorzystano metody aktywizujące, dostosowane do wieku odbiorców, co pozwoli na aktywne przyswajanie wiedzy, dotyczącej profilaktyki antytytoniowej. Ponadto w ramach programu zaplanowano 2 spotkania z rodzicami, gdyż to oni odgrywają kluczową rolę w procesie wychowawczym swoich dzieci oraz mają wpływ na kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych.

Do realizacji interwencji „Bieg po zdrowie” przygotowano bardzo atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały, które można pobrać poniżej.

Do pobrania:

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-03 10:54:05
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2017-02-03 10:54:05
Odsłon: 324
Dziennik zmian

Podsumowanie konkursów pt. „Uzależnienie – Twój wróg” oraz „Wybierz życie-nie raka”

 

Podsumowanie konkursów pt. „Uzależnienie – Twój wróg”  oraz    „Wybierz życie-nie raka”

W dniu 20 grudnia 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie, odbyło się uroczyste podsumowanie dwóch konkursów: „Uzależnienie -Twój wróg” oraz „Wybierz życie – nie raka”, adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu włodawskiego. Organizatorami powyższych inicjatyw była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie.

Na konkurs plastyczny „Wybierz życie-nie raka”, zorganizowany w ramach programu edukacyjnego „Wybierz życie, pierwszy krok” wpłynęło 8 prac konkursowych, których autorami byli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie. W wyniku oceny, przeprowadzonej przez Komisję Konkursową w składzie: Bożena Niewiarowska- Łobacz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie, Ewa Zaniuk – Starostwo Powiatowe we Włodawie, Grażyna Koszuta, Sylwia Martyniuk, Magdalena Topolska - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie, wyłoniono następujących zwycięzców:

I miejsce – Anna Szewczyk, opiekun: Renata Sidoruk

II miejsce – Karolina Hałaszuk, Renata Sidoruk

III miejsce – Katarzyna Bajuk, opiekun: Renata Sidoruk

W ramach konkursu plastyczno – fotograficznego pt. „Uzależnienie –Twój wróg”, dotyczącego „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, wpłynęło 15 prac – 14 plastycznych oraz jedna fotograficzna autorstwa uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 we Włodawie, I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie oraz z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie. Laureatami zostali:

I miejsce -  Aniela Szepel (I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie), opiekun: Renata Sidoruk

II miejsce – Katarzyna Bajuk (I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie), opiekun: Renata Sidoruk

III miejsce – Monika Kryjak (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie), opiekun: Anna Baj

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia dla Magdaleny Koleśnik z I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie oraz Agaty Moniuk z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 we Włodawie.

    

Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursach, otrzymali dyplomy oraz bardzo atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-03 10:51:08
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2017-02-03 10:51:08
Odsłon: 368
Dziennik zmian

Ogólnopolski Dzień Szczepień

           Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej dostępnej pod linkiem: http://www.ogolnopolskidzienszczepien.pl/index.php  
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-03 10:49:40
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2017-02-03 10:49:40
Odsłon: 356
Dziennik zmian

Akcje profilaktyczne z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu 2016

Z okazji przypadających w dniu 17 listopada 2016 r. obchodów „Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu”, stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie zorganizowało 4 akcje profilaktyczne w czterech placówkach oświatowych na terenie powiatu włodawskiego. Były to: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie oraz Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Włodawie. W ramach akcji przeprowadzono 3 prelekcje nt. szkodliwości palenia tytoniu oraz utworzono 4 punkty konsultacyjne z możliwością wykonania bezpłatnych badań: pomiaru ciśnienia tętniczego, badania smokerlyzerem  (pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu), testu uzależnienia od nikotyny. Dodatkową atrakcją było pokonywanie toru przeszkód z wykorzystaniem alko- i narkogoogli, które odzwierciedlają stan nietrzeźwości oraz stan po spożyciu narkotyków. Przeprowadzony został również quiz wiedzy o uzależnieniach. Za udział w nim uczniowie otrzymali nagrody. Wszystkie akcje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży oraz kadry pedagogicznej szkół. Powyższe przedsięwzięcia zorganizowano także celem wsparcia działań edukacyjnych, inicjowanych przez koordynatorów szkolnych programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”?”, będącego komponentem „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. W akcjach profilaktycznych wzięło udział łącznie ok. 753 osoby.

Galeria zdjęć:

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-03 10:48:04
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2017-02-03 10:48:04
Odsłon: 343
Dziennik zmian

Nowy wzór znaku zakazu palenia

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i innych wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298, 1916, z 2016 r. poz. 960, 1331), obejmującej przepisy m.in. dotyczące zakazu konsumpcji e-papierosów, obowiązują nowe oznakowania słowno-graficzne dotyczące zakazu palenia.

               Zgodnie z art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne   i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.

Poniżej dostępna przykładowa wizualizacja oznakowania miejsca publicznego:

1.    Znak zakazu palenia  - wizualizacja

Do pobrania:

2   Nowy znak zakazu palenia

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-03 10:47:07
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2017-02-03 10:47:07
Odsłon: 411
Dziennik zmian

Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS (AIDS World Day) to święto, które obchodzimy corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest to doskonała okazja, by wyrazić swoją solidarność z osobami chorymi na AIDS a także by zwrócić uwagę społeczeństwa na problem, jaki stanowi zakażenie wirusem HIV.

Według danych NIZP-PZH, w Polsce od początku epidemii tj. od 1985 r. do 31 sierpnia 2016 r. zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności było aż 20 756 osób, z tego co najmniej 6 187 zakażeń było powiązanych z używaniem narkotyków. Ponadto odnotowano 3 408 przypadków zachorowań na AIDS, z czego 1 348 osób zmarło. Do 31 lipca 2016 r. leczeniem ARV objętych zostało około 9149 pacjentów, w tym 113 dzieci. Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia  „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce na lata 2012-2016”.

Skuteczną formą profilaktyki jest wykonywanie badań w kierunku HIV. Dlatego też w związku z obchodami Światowego Dnia AIDS, Krajowe Centrum ds. AIDS kontynuuje kampanię edukacyjną „Coś Was łączy? Zrób test na HIV”. Jej celem jest upowszechnienie oraz umożliwienie dostępu do bezpłatnego i przede wszystkim anonimowego wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV jak największej liczbie osób. Testowanie w kierunku HIV można wykonać w specjalnych punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), funkcjonujących na terenie całej Polski. W województwie lubelskim taki punkt znajduje się przy Punkcie Pobrań Przychodni SP ZOZ MSW, ul. Spokojna 3, 20-331 Lublin, godziny pracy Punktu: wtorki i czwartki 16:00-18:30, nr tel. 512 619 714. Punkt ten prowadzony jest przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE.

Więcej informacji można uzyskać poniżej:

http://www.aids.gov.pl/

http://www.aids.gov.pl/kampanie/CWL/

https://youtu.be/EStT8q7EA7c oraz https://youtu.be/Uw66a74nEeM

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-03 10:45:50
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2017-02-03 10:45:50
Odsłon: 306
Dziennik zmian

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniach 14-20 listopada oraz 18 listopada 2016 r. obchodzimy odpowiednio Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Ideą obu inicjatyw jest uświadomienie społeczeństwu, jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi coraz bardziej powszechne zjawisko niewłaściwego stosowania antybiotyków.

Warto pamiętać, że antybiotyki to leki, które są skuteczne wyłącznie przy infekcjach bakteryjnych. Nadużywanie tego typu medykamentów powoduje powstanie sytuacji, w której przestają one być skuteczne – nie hamują namnażania bakterii, które wykształcają odpowiednie mechanizmy oporności na dany antybiotyk. W konsekwencji oporne bakterie mogą negatywnie wpływać na zdrowie a nawet utrudniać proces wyleczenia.

Antybiotykooporność jest problemem o zasięgu globalnym i dotyczy nie tylko człowieka ale również zwierząt. Stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt i roślin przyczynia się do rozwoju zjawiska nosicielstwa bakterii opornych na antybiotyki, które następnie za pośrednictwem żywności lub przez bezpośredni kontakt ze zwierzętami, mogą być nabywane przez ludzi ze środowiska. Dlatego też nieodpowiednie stosowanie antybiotyków wśród ludzi i zwierząt znacząco przyczynia się do przyspieszenia tego niekorzystnego procesu.

W związku z narastającym problemem antybiotykooporności Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podjęła działania, których celem jest:

zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie antybiotykooporności

wzmocnienie nadzoru i badań naukowych

zmniejszenie zachorowalności z powodu infekcji

optymalizacja użycia antybiotyków

zapewnienie trwałych inwestycji na rzecz walki z antybiotykoopornością

W ramach realizacji pierwszego celu, została stworzona globalna kampania zdrowotna ph. „Antybiotyki – stosuj rozważnie!”. Więcej informacji nt. II Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach oraz Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-03 10:44:41
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2017-02-03 10:44:11
Odsłon: 340
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.